Könyveink Menü
0

Játékszabályzat

Játékszabályzat

A Cor Leonis Kiadó és Cor Leonis Könyváruház (a továbbiakban Cor Leonis) minden játékára érvényes általános irányelvei:

 

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon bármely, Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók részt vehetnek.

Értesítés:

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Cor Leonis semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A játékokban való részvételhez a részt vevők egyes adataira van szükség, mely a beazonosításra, és értesítéshez szükséges: név, e-mail cím.

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Cor Leonis a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím, lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a nyereményjátékok lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További személyeknek a Cor Leonis ezen információkat nem adja tovább. A Cor Leonis kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékokban nem vehetnek részt a Cor Leonis alkalmazottai.

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Cor Leonis fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.